KTO SME

  URGENT.SK s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce nadštandardné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, s dôrazom kladeným na vysokú odbornosť a profesionalitu poskytovaných služieb.

  Prioritou spoločnosti URGENT.SK je empatický prístup ku klientom s možnosťami individuálnych riešení ich požiadaviek a potrieb. Cieľom spoločnosti je uspokojiť tých najnáročnejších klientov. Zameriavame sa na kvalitu nad kvantitou, a snažíme sa naším klientom zabezpečiť kontakt so zdravotnou starostlivosťou jednoduchší a príjemnejší.
  Naša spoločnosť nepozná hranice, pôsobíme v rámci celeho sveta. Sme všade tam kde nás potrebujú. Hlavný podiel našej činnosti tvoria medzinárodné transporty pacientov. Sme pripravení plniť akékoľvek úlohy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, transportu pacientov, logistiky a manažmentu záchranných misií kedykoľvek, kdekoľvek a v akomkoľvek prostredí vo svete.
ODBORNÍ GARANTI

› Lekár v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína – MUDr. Lucia Prétiová
› Lekár v odbore Všeobecné lekárstvo – MUDr. Lucia Prétiová
› Záchranár v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť – Mgr. Michal Urda, MHAPARTNERI

› Našimi obchodnými partnermi sú komerčné poisťovne, asistenčné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia a súkromné osoby vyžadujúce nadštandardnú starostlivosť, zahraniční občania žijúci na území Slovenskej republiky vyžadujúcich si individuálny prístup v zdravotnej starostlivosti.

INFO O NÁS

*

História

História spoločnosti URGENT.SK siaha do roku 2005, kedy dňa 10.2. spoločnosť vznikla. V tom istom roku sa dňa 15.8. obchodný podiel spoločnosti prerozdelil medzi spoločníkov Janette Kitkovú, Mgr.Michala Urdu MHA a Romana Grusa. Od 15.8.2006 sú majiteľmi spoločnosti Mgr.Michal Urda MHA a Roman Grus.

*

Náš pracovný tím

Tvoria lekári, zdravotnícky záchranári, zdravotné sestry, vodiči a pracovníci dispečingu.
  › Lekári s atestačnými skúškami v odboroch anestéziológia a intenzívna medicína a všeobecné lekárstvo.
  › Záchranári s vyšším odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním I. a II. stupňa v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.
  › Zdravotné sestry s vyšším odborným vzdelaním ako diplomované zdravotné sestry a zdravotné sestry s ukončeným I. a II. stupňom vysokoškolského vzdelania.
  › Vodiči s dlhoročnými skúsenosťami vo vedení motorových vozidiel, špecializačnou prípravou zameranou na bezpečnosť a plynulosť vedenia motorového vozidla, držitelia oprávnenia na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy.

*

Flotila

Počas svojej existencie prešla spoločnosť vývojom v rámci výberu automobilov. Po skúsenostiach a mnohých prejdených kilometroch sme dospeli k záveru, že najkvalitnejšie služby sa dajú poskytovať len s najlepším technickým vybavením. A preto náš vozový park pozostáva výhradne z vozidiel prémiovej značky Mercedes - Benz. Dôležitou skutočnosťou v službách spoločnosti Mercedes - Benz je 24 hodín dostupný servis v rámci celého sveta s garanciou mobility 24 hodín denne.

NÁŠ TEAM

niekoľko fotiek počas práce a z ciest

© 2016 URGENT.SK We care. All rights reserved.