Úvod

Urgent.SK s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Spoločnosť je zameraná na poskytovanie nadštandardných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Sme špecialisti na medzinárodný transport chorých a zdravotne postihnutých klientov v rámci celého sveta.

Zaoberáme sa zdravotníckym zabezpečením rôznych športových kultúrnych a politických podujatí na Slovensku aj v zahraničí, kde je predpoklad vznik mimoriadnej situácie, alebo ohrozenia zdravia občanov.

Venujeme sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti s možnosťou 24 hodinového zabezpečenia klienta.

Spoločnostiam ktoré vykonávajú záchranu zdravotnú službu v jednotlivých regiónoch Slovenska umožňujeme prenájom kompletnej posádky RZP alebo RLP z vozidlom spĺňajúce vyhlášku 287/2005 Z.z. .

V prípade potreby vieme tieto činnosti poskytovať v extrémnych podmienkach s použitím techniky pre pracú na vodnej hladine, pod vodou a na miestach ťažko dostupných.

Naše motto:

Kde je vôľa, tam je cesta ...
naše cesty vedú k spokojnosti našich klientov...

 

 

 


Design by Volf Vladimír