Naše aktivity

 • Transporty v rámci celého sveta

     Repatriačné transporty pacientov vykonávame pozemnou cestou sanitnými vozidlami, lodnou dopravou (trajektami) a letecky v rámci celého sveta. Členovia eskorty sú starostlivo vyberaný podľa zdravotného stavu pacienta. Výber posádky sa prispôsobuje individuálnym potrebám klienta a charakteru transportu. Zabezpečujeme manažment a asistenciu celého transportu pacienta z východzieho zdravotníckeho zariadenia do cieľového zdravotníckeho zariadenia, prípadne do domáceho ošetrenia. Sme pripravení plniť akékoľvek požiadavky potrebné na transport pacienta.


 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

     Poskytujeme zdravotnú starostlivosť klientovi v domácom prostredí 24 hodín denne. Služby klientovi zabezpečujeme v celom rozsahu jeho individuálnych potrieb. Starostlivosť zahŕňa všetky procesy od pomoci s osobnou hygienou, stravovaním, dodržiavaním liečebného a pitného režimu, u imobilných pacientov celková ošetrovateľská starostlivosť s dôrazom na prevenciu proti preležaninám, preväzy rán, podávanie liekov i.m., i.v., s.c.
      V prípade potreby zabezpečíme aj transport a sprievod na lekárske vyšetrenia. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme nielen osobám s chronickým ochoreniami, ale aj klientom po operáciách a úrazoch, ktorí potrebujú túto starostlivosť počas doby rekonvalescencie.


 • Návštevná lekárska služba prvej pomoci

     Pre našich klientov poskytujeme návštevnú službu lekára, prípadne iného zdravotníckeho pracovníka, tzv. housecall, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Sme schopní navštíviť klienta na území celej Slovenskej republiky. Vykonávame základné vyšetrenie a ošetrenie, ak to zdravotný stav umožňuje na domácej adrese, a tým sa klient vyhne nutnosti návštevy zdravotníckeho zariadenia, a môže ostať v pohodlí svojho domova.


 • Ambulancia všeobecného lekára

     Všeobecný lekár ako lekár prvého kontaktu poskytuje komplexnú starostlivosť o pacienta počas jeho života. V našej ambulancii vychádzame v ústrety našim pacientom, zameriavame sa na ich individuálne potreby a preferujeme osobný a ľudský prístup ku každému klientovi. Naši klienti majú lekára na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, môžu si určiť termín vyšetrenie podľa individuálnych potrieb, vrátane večerných hodín alebo cez víkend.

 • Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny

     Naša ambulancia anestéziológie vám je k dispozícii v prípade potreby vyšetrenia anestéziologom pred operačným výkonom. Zabezpečujeme odbery potrebné pre daný operačný výkon, EKG a fyzikálne vyšetrenie a posúdime zdravotný stav klienta so zaradením do tzv. ASA klasifikácie (American Society of Anesthesiologists). Táto služba je dostupná tiež 24 hodín denne a 7 dní v týždni po predchádzajúcom dohodnutí termínu.

 • Zabezpečenie zdravotnej služby športových a spoločenských podujatí

     Pri usporadúvaní podujatí, ktoré si vyžadujú medicínske zabezpečenie Vám radi poskytneme náš skúsený tím pozemnej ambulancie či už formou RZP - posádky so záchranárom alebo RLP - posádky s lekárom. Radi Vám poradíme pri výbere typu a počtu zdravotníckeho personálu podľa charakteru Vami organizovaného spoločenského podujatia.

 • Konzultačné služby a asistencia

     Zameriavame sa na neštandardné situácie, keďže máme bohaté skúsenosti s repatriačnými transportami a lokálnymi podmienkami v rôznych krajinách, sme schopní zabezpečiť transport tzv. bed to bed, teda z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého. Zabezpečíme komunikáciu so zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom, leteckou spoločnosťou, kde zariadime povolenie na let od leteckej spoločnosti pre konkrétneho pacienta a jeho diagnózu, zabezpečujeme letenky aprijatie pacienta do cieľového zdravotníckeho zariadenia.
     Menežujeme logistiku v rámci celého transportu pacienta, či sa jedná o transport letecký alebo transport pozemný. Pri leteckých transportoch zabezpečujeme starostlivosť o pacienta v priebehu celého transportu, asistenciu na letiskách, použitie transportnej techniky (nosítka, invalidný vozík), dopravenie pacienta na palubu lietadla v akomkoľvek prípade, či sa už jedná o špeciál alebo pravidelnú linku.URGENT.SK

Sme Vám k dispozícii
7 dní týždni, 24 hodín denne

NON-STOP dispečing 0911 911 511

© 2016 URGENT.SK We care. All rights reserved.