Medicínske vybavenie

 • Zabezpečenie dýchacích ciest:

    › Kyslíkové fľaše s O2
    › Laryngoskopy, endotracheálne kanyly
    › Ambuvaky
    › Kyslíkové okuliare
    › Kyslíkové masky na riadenú inhaláciu kyslíka


 • Monitoring vitálnych funkcií:

    › Zoll monitory M-series s defibrilátorom a pacemakerom, s 12 zvodovým EKG, s možnosťou monitorovania invazívne tlaku a možnosťou monitorovania EtCO2
    › Pulzné oximetre (prenosné) – Datex OHMEDA


 • Ventilátory na zabezpečenie umelej
  ventilácie pľúc:

    › Oxylog 2000
    › Oxylog 3000


 • Prístroje na bedside merania:

    › Glukomery
    › Prístroj na meranie hladiny CRP


 • Imobilizačné nástroje:

    › Vákuové matrace
    › Krčné goliere (Schanzove goliere)
    › Scoopy
    › Vákuové dlahy
    › Boardy
    › Basket stretcher


 • Ďalšie vybavenie:

    › Infúzne pumpy B Braun
    › Injektomaty B Braun
    › Odsávačky Laerdal L
    › Lieky
    › Intravenózne tekutiny
    › Vybavenie na zapezpečenie intravenózneho prístupuURGENT.SK

Sme Vám k dispozícii
7 dní týždni, 24 hodín denne

NON-STOP dispečing 0911 911 511

© 2016 URGENT.SK We care. All rights reserved.