Služby

Naša spoločnosť vykonáva:

Repatriačné transporty na území celeho sveta
Záchrannú zdravotnú službu
Asistenčnú službu počas verejných zhromaždení
Zdravotnú službu počas kultúrnych a športových podujatí
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť

Akcie

Prevozy

Špecialne činnosti

Zabezpečujeme vodnú záchranú službu ,potápačské činnosti, lezecké práce atď...

Domáca ošetrovatelská starostlivosť

Design by Volf Vladimír