Služby

Naša spoločnosť vykonáva:

Repatriačné transporty na území celeho sveta
Záchrannú zdravotnú službu
Asistenčnú službu počas verejných zhromaždení
Zdravotnú službu počas kultúrnych a športových podujatí
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť

Akcie

Prevozy

Špecialne činnosti

Domáca ošetrovatelská starostlivos

Venujeme sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti s možnosťou 24 hodinového zabezpečenia klienta. V prípade potreby starostlivosti o vašich príbuzných po dobu vašej dovolenky, pracovnej cesty sa o nich postaráme aby ste mohli spokojne trávit oddych a relaxačny čas na dovolenke alebo inej činnosti. Zabezpečime odvoz a dovoz imobilnich klientov na vyšetrenie a domov alebo do špecializovaných zariadeni.

Design by Volf Vladimír