Služby

Naša spoločnosť vykonáva:

Repatriačné transporty na území celeho sveta
Asistenčnú službu počas verejných zhromaždení
Zdravotnú službu počas kultúrnych a športových podujatí
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť

Akcie


Prvá pomoc

- poskytnutie prvej pomoci (ošetrenie drobných poranení, zastavenie krvácania, fixácia zlomenín, vykĺbenia, uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy, základná kardiopolmonálna resuscitácia bez pomôcok, prevencia vdýchnutia zvratkov (aspirácia), ochrana pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a zabránenie vzniku ďalšieho poranenia, privolanie odbornej pomociPrednemocničná rozšírená zdravotná služba

- poskytnutie odbornej pomoci pri akútnych stavoch v prednemocničnej starostlivosti (pacient s poruchou životných funkcií), urgentným a polytraumatickým pacientom (pacient s viacpočetnými poraneniami), rozšírená kardio-pulmonálna resuscitácia s použitím odborného vybavenia, zabezpečenie odborného transportu do zdravotníckeho zariadenia


Lekárska zdravotná služba

- poskytnutie odbornej lekárskej pomoci pri akútnych stavoch v prednemocničnej starostlivosti, urgentným a polytraumatickým pacientom, rozšírená kardio-pulmonálna resuscitácia s medikamentmi

 

Počet zdravotníckeho personálu a stupeň poskytovanej zdravotnej starostlivosti si určuje vykonávateľ v závislosti od charakteru zabezpečovaného podujatia, počtu zúčastnených na podujatí a po dohode s organizátorom (objednávateľom).

Prevozy

Špecialne činnosti

Domáca ošetrovatelská starostlivosť